PM for Bruksstevnet 8 og 9 september 2018

Velkommen til bruks stevnet hos Gudbrandsdal Hundeklubb

 Alle som er påmeldt på dette stevnet er kommet med i de klassene de har meldt seg på i - begge dager.

Det blir forhånds trekning av start rekkefølge for lørdagens spor fredag kl 18:30 på treningsplassen til hundeklubben i Lia, Sør Fron (Hundorp). Sekretariatet vil da være opp fra kl.18:00 og en liten time fremover for de som vil levere bøker osv. Det er ikke oppmøteplikt:)

Konkurransen starter lørdag kl. 09:00 og søndag kl 10:00, nærmere beskjeder ang. oppmøte tider for lydighet, spor, (rundering for søndagen) felt og fellesdekk ligger i tidsplanen.

Lørdag er sekretariatet oppe fra kl 08:00. Etter premieutdelingen på lørdag vil vi foreta trekning av startrekkefølgen for søndagens runderingsstevne.

Lørdag og søndag vil kiosken være oppe fra kl. 08:00, med salg av varme og kalde drikker, vaffel, kake.

Dommere: Geir Land.

 NB tilleggs opplysning til PM

Husk å ta med startkort, hundejournal(startbok), gyldig vaksinasjonsattest samt bevis på godkjent K-test e.l. på hunder som er eldre enn 18 mnd. Husk også å ta med målekort dersom du ikke starter i klasse"stor".

Avgiften på kr.350,- betales til kontonr. 2095 51 07781. Husk å ta med kvittering.

Overnatting:

I nærheten av konkurranseområdet har vi 3 alternativer. Disse ligger langs E6, er lett å finne og ligger 10 min fra treningsbanen til Gudbrandsdal Hundeklubb. Begge camping plassene ligger på høre side av E6 på Frya, etter hverandre, mens Frya Leir ligger på venstre side i samme område.

Frya Leir: har ulike overnattings tilbud til ulike priser.

wwwfryaleir.no

tlf. 61281130/90617525

Enden Camping:

wwwendencamping.no

61296049/91766403

Heimtun Camping:

wwwheimtuncamping.no

ikrbajon@venabygd.net

tlf.61296231

Vei beskrivelse til treningsplassen: følg E6 til Hundorp,ta av ved Dalegudbrands Gård( før Hundorp om du kommer sørfra og etter Hundorp om du kommer nordfra), følg veien over elva, over en rett strekke, ca 1km. På høre side vil du se et skilt med Gudbrandsdal Hundeklubb, ta av her kjør over en liten bro og da ser du plassen etterhvert.

Har du spørsmål eller har kjørt deg bort..... ring 90631545 – Anne Britt, eller 92611676 – Kjetil.

Velkommen.:)

TIDSPLAN 8 OG 9 SEPTEMBER 2018.

TIDSPLAN

NB! Kan bli noen endringer.

 Tidsplan Lørdag.

             kl.08:30              Oppmøte og klar til avreise.

09:00-10:30

Sporoppsøk A B C, D

10:45-13:00

Feltsøk alle klasser

13:00-14:00

Transporttid og pause for dommer og deltakere

14:00- 16:30

Lydighet alle klasser

16:30-17:00

Fellesdekker alle klasser

17:30

Premieutdeling Tidsplan Søndag

     09:30   Oppmøte og klar til avreise

10:00-13:00

Rundering A,B,C,D

13:00-13:45

Felt A,B,C,D

13:45-14:30

Transport og matpause

14.30-15:30

Lydighet alle klasser

15:30

Fellesdekker alle klasser

16:15

Premieutdeling

PM for Bruks stevnet i spor og rundering 18-19 juni 2016

 Velkommen til bruks stevnet hos Gudbrandsdal Hundeklubb

 Alle som er påmeldt på dette stevnet er kommet med i de klassene de har meldt seg på i - begge dager.

Det blir forhånds trekning av start rekkefølge for lørdagens spor fredag kl 18:30 på treningsplassen til hundeklubben i Lia, Sør Fron (Hundorp). Sekretariatet vil da være opp fra kl.18:00 og en liten time fremover for de som vil levere bøker osv. Det er ikke oppmøteplikt:)

Konkurransen starter både lørdag og søndag kl 09:00, nærmere beskjeder ang. oppmøte tider for lydighet, spor, (rundering for søndagen) felt og fellesdekk ligger i tidsplanen.

Lørdag er sekretariatet oppe fra kl 08:00. Etter premieutdelingen på lørdag vil vi foreta trekning av startrekkefølgen for søndagens runderingsstevne.

 Det vil være åpen kiosk fredag fra kl.18:00 med salg av varm drikke og brus om ønskelig. Lørdag og søndag vil kiosken være oppe fra kl. 08:00, med salg av varme og kalde drikker, vaffel, kake og varme pølser.

Husk å ta med startkort, hundejournal(startbok), gyldig vaksinasjonsattest samt bevis på godkjent K-test e.l. på hunder som er eldre enn 18 mnd.

 Dommere: Geir Land og Aage Bergmo.

 NB tilleggs opplysning til PM

Husk å ta med målekort dersom du ikke starter i klasse"stor" og stamtavler hvor kjent metalstatus( MH, K-test osv.) er stemplet kvittert for.

Overnatting:

I nærheten av konkurranseområdet har vi 3 alternativer. Disse ligger langs E6, er lett å finne og ligger 10 min fra treningsbanen til Gudbrandsdal Hundeklubb. Begge camping plassene ligger på høre side av E6 på Frya, etter hverandre, mens Frya Leir ligger på venstre side i samme område.

Frya Leir: har ulike overnattings tilbud til ulike priser.

wwwfryaleir.no

tlf. 61281130/90617525

Enden Camping:

wwwendencamping.no

61296049/91766403

Heimtun Camping:

wwwheimtuncamping.no

ikrbajon@venabygd.net

tlf.61296231

Vei beskrivelse til treningsplassen: følg E6 til Hundorp,ta av ved Dalegudbrands Gård( før Hundorp om du kommer sørfra og etter Hundorp om du kommer nordfra), følg veien over elva, over en rett strekke, ca 1km. På høre side vil du se et skilt med Gudbrandsdal Hundeklubb, ta av her kjør over en liten bro og da ser du plassen etterhvert.

Har du spørsmål eller har kjørt deg bort..... ring 99231588 – Beate, eller 92611676 – Kjetil.

Velkommen.:)

Foreløpig tidsplan for stevnet 18-19 juni.

09:00

C-sporoppsøk

09.00 – 11:00

Lydighet A-B-D+fellesdekk  D

10:30 + 11:00

A sporoppsøk + B sporoppsøk

11:00

D +C felt- LP dommer

13:00

A+B felt - oppsøksdommer

12:00

D spor

12:00

Lydighet C + fellesdekk C

TIDSPLAN

NB! Kan bli noen endringer.

 Tidsplan Lørdag.

             kl.08:30              Oppmøte og klar til avreise.

       14:00                    Fellesdekk A + B

       15:00                    Premie utdeling,om alt er klart:)    

 Tidsplan Søndag

     08:30   Oppmøte og klar til avreise

09.00

Start Rundering kl A.

09.00

Start Lydighet kl B, C, D + felles dekk D og C

10.45

Start Feltsøkk kl B, C og D- LP dommer

11.30

Start Rundering kl B, C og D

12.00

Start Feltsøk kl A

13:15

Start Lydighet kl A + fellesdekk A+B

    15:00   premie utdeling

Arbeidsliste for Bruks stevnet 18-19 juni.

ARBEIDSLISTE BRUKSSTEVNE 18 OG 19 JUNI.

Først vil vi rette en stor takk til alle dere som stiller opp og hjelper til på stevnet slik at vi kan gjennomføre det på en skikkelig måte forhåpentlig vis det mulig og en ekstra takk til de personene som var med på forberede stevnet i. Dere gjorde en kjempe innsats:)

 

Så over til foreløpig arbeidsliste mangler noen bekreftelser og tidsplan så kl. slett er ikke helt fastlagt, men håper den vil se noen lunde slik ut slik ut:

 

Fredag:

Sekretariat/kiosk/bane: Åpner kl.18:00-19:00. Øyann, Anne Britt, Beate, Silje,( Oona sjekke bane oppsett mm for komandør jobben)

Spor/felt: merkes mandag og tirsdag av Kjetil/Henning spor og de andre + Lene felt, 

Lørdag:

FORELØPIG ARBEIDSLISTE LØRDAG 18.JUNI.

Sekretariat : Lene Granlien (fra morgenen av) 
Beate/Øyann (utpå dagen)

Kiosk:Lene Granlien (morgenen)
Åse B Isum (når du er ferdig i skogen)

Skriver apell: Anne M Rytviken

Skytter/banemannskap :Trygve Isum

Felt: Jon Reidar Stormyrengen (når du er ferdig med spor)

Sporleggere: Kjetil,Henning, Jon Reidar.

Kontrolør (spor): Tone Myrvang,Christiane, Elisabeth,Åse Isum,Kjetil,Henning,Inger Johanne K.

Spor ansvarlig C-B -A spor: kjetil.
Spor ansvarlig D spor: Henning

Kommandør : Oona Bruun.

 Søndag:

 FORELØPIG LISTE FOR SØNDAG 19.JUNI

Sekretariat :Beate, Eva

Kiosk:Beate,Eva

Skriver: Anne M Rytviken.

Skytter: Anne Britt

Felt:Lene Granlien

Rundering ansvarlig :Kjetil

Figuranter: Silje,Øyann,Christiane

Kommandør:Anne Britt

Fint om de som trenger info om jobben de skal gjøre kommer fredag kveld kl 18:30.

Alle hjelpere får en brus, pølse og vaffel som takk for hjelpen:)

Brukshundkonkurranse 18 og 19 juni 2016

Gudbrandsdal Hundeklubb arrangere brukshundkonkurranse i område Sør- Fron, Frya og Vinstra 18 og 19 juni 2016

Lørdag: D-C-B-A spor

Søndag: D-C-B-A rundering.

Dommere:

Lørdag: Geir Land og Aage Bergmo

Søndag: Geir Land og Aage Bergmo

Pris: kr. 400,- betales til kontonr. 2095 51 07781

Påmelding til: styret@gudbrandsdal-hundeklubb.com om ikke Dogweb'n er oppe å går. Påmeldingen er økonomisk bindende.

Spørsmål rettes til tlf 99231588 (Beate)

Overnatting: Frya Leir, ligger nært til testområdet.

"Frya Leir tilbyr billig overnatting i Gudbrandsdalen ved Ringebu. Åpent hele året.
Vi har 30 rom til utleie og vi har 30 camping plasser med strøm å tilby. 
I alt har vi ca 120 sengeplasser.
Rom tilbyr vi i 2 standarden: i menig bygningen og befals bygningen.
Menig er mer en "backpackers" hostel standard. Befal er mer en enkelt hotell eller pensjonat standard. 
På leiren har vi også lekeplass og gressplener. Og mange turmuligheter i og utenom leiren.
Om du reiser alene eller i en stor gruppe, er du like velkommen til oss. "

E-mail: info@fryaleir.no

Tlf: 45069558/97075416

Enden Camping: 61 29 60 49

PM for Bruks stevnet i spor 24 mai 2016- kveldsstevne.

Velkommen til bruks stevnet hos Gudbrandsdal Hundeklubb

Alle som er påmeldt på dette stevnet er kommet med i den klassen de har påmeldt i.

Det blir trekning av start rekkefølgen kl 17.30 på treningsplassen til hundeklubben i Lia, Sør Fron (Hundorp). Sekretariatet vil da være oppe for innlevering av startbok og betaling event. startavgift

Konkurransen starter ca. kl 18:00,med avreise til felt og spor kl 17:45. C hunden starter med sitt spor, deretter er det 4 D hunder som starter med felt og 4 D hunder starter med spor. Lydigheten tar vi fortløpende på appellplassen etter at alle har gått feltsøk. Fellesdekk til slutt og deretter premieutdeling.

Det vil være åpen kiosk med varm og kald drikke

Husk å ta med startkort, hundejournal(startbok), gyldig vaksinasjonsattest samt bevis på godkjent K-test, MH test e.l.(stamtavle) på hunder som er eldre enn 18 mnd.,samt målekort dersom du ikke starter i klasse"stor" 

 Dommere: Geir Land

Vei beskrivelse til treningsplassen: følg E6 til Hundorp,ta av ved Dalegudbrands Gård( før Hundorp om du kommer sørfra og etter Hundorp om du kommer nordfra), følg veien over elva, over en rett strekke, ca 1km. På høre side vil du se et skilt med Gudbrandsdal Hundeklubb, ta av her kjør over en liten bro og da ser du plassen etterhvert.

Har du spørsmål eller har kjørt deg bort..... ring 90631545 - Anne Britt, 99231588 – Beate, eller 92611676 – Kjetil.

Velkommen.:)

Kveldstevne tirsdag 24 mai 2016

Gudbrandsdal Hundeklubb arrangere brukshundkonkurranse i område Sør- Fron og Frya 24 mai 2016, kveldsstevne.

Tirsdag: 24 mai kl 18:00

Klasser:D og C spor

Dommere: Geir Land 

Pris: kr. 400,- betales til kontonr. 2095 51 07781

Påmelding til: styret@gudbrandsdal-hundeklubb.com om ikke Dogweb'n er oppe å går. Påmeldingen er økonomisk bindende.

Meget begrenste antall deltakere.

Spørsmål rettes til tlf 99231588 (Beate)

Møtetider MH test søndag 24 april.

Hei alle sammen.

Her kommmer møtetiden for MH testen, vær vennlig å møt i god tid. Senest 20 min før angitt kl. slett så du får ordnet papirer i sekretariatet og scannet hunden. Den første møter seinest 08:45 søndag morgen.

Dere som skal hjelpe til med div. samt figurantene møter 08:30. Vi setter opp banen 22 april fint om så mange som mulig av dere har anledning til å møte da. Kommer tilbake til møte tid pr. SMS til hjelpere.

SØNDAG:

KL.09:00 Silje Rindhølen

Kl10:00  Roy Pettersen

Kl.11:00 Marianne Gartmann

Kl.12:00 Kirsti Hallum

Kl.13:00 Marianne Gartmann

Kl. 14:00 Hanne Killi

Kl.15:00 Marthe Grimstad

Kl.16:00 Hanne Killi

NB viktig!!Husk å ta med vaksinasjonskort og orginal stamtavle samt kvittering på innbetalt avgift. 

Adresse for dagen, Øya Gard, Gudbrandsdalsveien 147,2640 Vinstra

 Velkommen:)

PM MH-test og deltakere søndag.

Velkommen til MH- test søndag 24 april 2016

 PM for MH –test:

Du har kommet med på MH-test hos oss. Klokkeslett for når du skal møte blir lagt ut på hjemmesiden til hundeklubben torsdag 21 april innen kl. 22. Gå til www.gudbrandsdalhundeklubb.com og se under «utstilling/stevner» og «scroll» deg nedover på siden.

Sted: Øya Gard, Vinstra

Oppmøte sted: Øya Gard

Dommere:  Bjørn Strandvik og Han Petter Gamborg

Pris: kr.850,- betales til kontonr. 2095 51 07781, før ankomst og kvittering fremvises før start.

Spørsmål om testen rettes til tlf 99231588 (Beate)

Deltakere søndag:

Marianne Gartmann 2 stk

Anne Kari Skogen

Kirsti Hallum

Roy Pettersen

Hann Killi 2 stk

Silje Rindhølen

MH- test søndag 24 april 2016

Gudbrandsdal Hundeklubb skal avholde MH test helgen 24 april.

Sted:Øya Gard, Vinstra

Dommere: Bjørn Strandvik og Hans Petter Gamborg.

Pris: kr.850,- betales til kontonr. 2095 51 07781

Påmelding til: styret@gudbrandsdal-hundeklubb.com, påmeldingen er økonomisk bindende.

Spørsmål rettes til tlf 99231588 (Beate)