Agilitytreninger

Sommertreninger i Agility foregår på treningsbanen i Lia, hver mandag og onsdag fra kl. 17.30.

Brukstreninger

Brukstreningene er på tirsdager fra kl. 18:00 og utover i sommerhalvåret.

I partallsuker er det lydighetstrening på treningsplassen i Lia, mens i oddetallsuker er vi ute i skogen.

Treningene blir som regel annonsert på facebooksiden.

Veibeskrivelse til treningsplassen vår i Lia

Følg E6 til Hundorp, ta av ved Dalegudbrands Gård (før Hundorp om du kommer sørfra og etter Hundorp om du kommer nordfra), følg veien over elva, over en rett strekke, ca 1km. På høyre side vil du se et skilt med Gudbrandsdal Hundeklubb, ta av her kjør over en liten bro og da ser du plassen etterhvert.

Adressen til plassen er Liavegen 103, 2647 Sør-Fron.