Styremøte 10. oktober 2022

Til stede: Gro Vestues, Tove Lund, Sølvi Blomberg, og Marlèn Hustelid

Meldt frafall: Klaus Juliussen, Marita Vollan Dalseghagen og Øyann Brandstad


GHK arrangert lydighetsstevne

GHK arrangerte dobbelt lydighetsstevne 24 og 25 september. Det var 30 ekvipasjer som starter hver dag. Det var flest deltakere i klasse 1. Sølvi var stevneleder. Populært med kiosk. Viktig å gjøre det enkelt.

Stevne gikk med et bra overskudd.

Med et så bra resultat er det fristende å få til et lydighetsstevne til  i løpet av vinteren, alle klasser.  Det må da bli et innendørsstevne. Hippodromen – Stav  koster ca kr-6000 for ei helg


Gro diskuterer mer med Helene, styret stiller seg positive til å arrangere et stevne til.


Blåbærstevne
AG har hatt et lite stevne, få påmeldte «klubbstevne» men det var  koselig og  sosialt med litt alvor.

Dyrevelferd
Det skal i forbindelse med arrangement være utpekt en ansvarlig for dyrevelferd. Heretter vil denne funksjonen tilfalle stevneleder.

Fritak fra båndtvangsreglene
Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene, Gro snakker med ansvarlige i kommunen.


Vinteraktivitet i Lia
«Petter» islandshester – vil brøyte for å låne Lia-trene sine hester der.
Et prøveår. Gro tar kontakt med han og hører hva han tenker, gjenytelse.


Utedo i Lia
Kan bruke vanlig dopapir, men ikke First Price papir. Lambi er best.
Sølvi undersøker ulike alternativer toalettløsninger og belysning, tas opp videre i styret før årsmøte. Evt solcelleanlegg /Aggregat


Valpeshow
Valpeshowet som arrangeres 30 oktober er fullbooket. Tove Byrløkken er ansvarlig for medhjelpere.
Premier er ok. 


Kurs/ Treninger

Valpe og hverdagslydighetskurs nettopp vært. Nytt kurs til våren. Tove høre med Beathe angående valpe og hverdagslydighetskurs til våren.
AG trener på hysteriet som tidligere.
Innetreninger i Hippodromen 10 ganger ca hver 14 dag november-desember- januar- februar- mars
De som møter opp betaler 50 kr pr gang de møter opp. Gro bestiller Hippodromen til klokka 20-21

Nosework med Berit Småland – Sølvi snakker med Berii
Lydighetskurs med ekstern instruktør i løpet vinteren?


Årsmøte

Årsmøte planlegges 15 mars 2023
Neste styremøte i uke 2 : Planlegge årsmøte
Styret jobber med nytt oppsett av styrets sammensetning, som skal legges fremfor årsmøte og stemmes over. Sølvi har lagd en oversikt:

Styret skal bestå av: (Forslag fra Sølvi)


Valgkomiteen- må får beskjed om hva som skal velges / hvem som tar gjenvalg og hva styret skal bestå av.


Valgkomiteen
Leder 2 år
2 medlemmer 2 år
1-2 vara? 1 år

Revisor 2 år
Vararevisor 2 år


Eventuelt:
Hvitt partytelt- ødelagt… mangler stenger etc… kastes.


Ref: Tove


Styremøte 16. august 2022

Tilstede: Sølvi, Marlén, Klaus, Gro, Marita på telefon ved behov (ble ikke behov).

Forfall: Tove og Øyann

 

Status siden sist møte

2 kveldstevner i bruks, et D og C-spor og B-spor. Maks ant deltagere begge dager. Alt gikk greit.

2-dagers ag-stevne. 344 startende, 5 veteraner. Stevnet gikk veldig bra. Ønsker at det kan diskuteres om det skal settes krav om at klubbens medlemmer som starter må hjelpe til på stevne. Evt. en sak for årsmøte? Styret diskuterer det etter hvert.


Nytt hopphinder er kjøpt inn.


Ag trener mandager og onsdager, bruks trener tirsdager i Lia og skogen. Har vært noen lp-treninger torsdager etter lp-kurset som ble avholdt i vår/sommer. Gro legger ut info om torsdagstreningene på medlem-gruppe.


NKK sitt organisasjonskurs

NKK Innlandet arrangerer organisasjonskurs 17-18 september på Biri. Sikkert et nyttig og verdifullt kurs, men problemer med at folk er opptatte. Om 1-2 ønsker å reise, kan klubben dekke deltagelse. Er ikke satt noen påmeldingsfrist, Sølvi og Klaus er muligens interesserte. De sjekker påmeldingsfrist/deltagelse. Om andre i styret ønsker å delta, gi beskjed.


Klubben sin rolle som dyrevelferdskontrollør

Leder videresender eposten fra NKK. Nytt regelverk fra NKK som krever at det utpekes en dyrevelferdskontrollør på stevner/arrangement, et skjema som skal fylles ut.


Momskompensasjon

Mulig å få momskompensasjon gjennom NKK, krever en del papirarbeid, men styret ønsker å få dette på plass til neste års revisjon. Gro følger opp dette.


Disp fra båndtvang

Det er egentlig båndtvang på våre treningsområder om sommeren, men det har ikke vært offisielt søkt om disp fra båndtvangen. Gro kontakter kommunen og søker om disp for Lia og på Frya.


Høstens planlagte kurs og aktiviteter

 1. september – åpen hopp og blåbærstevne (uoffisielle)
 2. oktober – valpeshow på Tretten, Hysteriet

Videregående kurs i AG blir ikke i høst. Sølvi legger ut spørsmål om det er interesse for nybegynnerkurs, setter opp ved interesse. Fortsetter treningene i Lia til det blir mørkt/snø.

17.- 18. september – Kurs i brukslydighet med Heidi Linnerud i Lia, fulltegnet per nå

24.-25. september – LP-stevne – høre med Sølvi/Helene ang premier. Sølvi skal være stevneleder. Vil Helene avholde et infomøte for hjelpere/arrangør? Har vi nok folk? Rosetter må muligens strykes.

Valpe- og hverdagslydighetskurs – Beate vil holde, dato kommer snart.


Doen i Lia

Doen ble full tømt to ganger i løpet av AG-stevne, er fylt opp i en dunk som står bak brakka. Sølvi tar ansvar for å tømme denne ved slutten av sesongen/til vinteren. Marlén kjøper inn kalk til doen.

Trengs en annen løsning, med større kapasitet. Sølvi har sjekka ut ulike løsninger fra 7000 til 70 000. Den billigste er å kjøpe en komposteringsbeholder som vi tømmer bøtta fra eksisterende do oppi. Leie do (festivaldo) koster ca 2 500. Sølvi har mulighet for å overta en snurredass. Må da tømmes ca hvert tredje år. Er 4 70 liters dunker. Samme prinsippet som doen i dag, men med mye større kapasitet.


Snurredass krever større plass, bod på 2,5 x 3,5 koster rundt 25 500 kr i materialer. Sølvi og andre hjelpere kan snekre.  En mulighet er da å lage en større bod, Sølvi kan få tak i elementer til en garasje til kr 45 000 pluss grunnmur, lektere og div til totalt 69 000 kr. Egentlig pris er kr 125 000. Må søke byggesak.


Sølvi hører med byggesak om hvilke tiltak som er søknadspliktige og kostnadene for byggesaken.

Styret tar ingen avgjørelser nå, må legges inn i budsjettet for 2023 og tas opp på årsmøte.

2 av 3 kammere er antageligvis fulle nå.


Hopphinder til AG

Vi mangler fire hopphinder, har for få i henhold til regelverket. Alle hinderne må også males. Usikker på prisoverslag, men anslagsvis kr 5 000 for fire hinder og maling. Ag vil gjerne handle nå, for å kunne gjøre jobben i vinter.

Med 3 stemmer for og 1 stemme imot, vedtar styret å kjøpe inn hindermaterialer og maling for ca. kr 5 000.


Status på leieavtale Lia

Har ikke hørt noe mer med kommunen, arealet er avsatt til LNF og ligger i flomområde. Vi mener det er lite sannsynlig at vi ikke får forlenge kontrakta, men det er uheldig med usikkerheten rundt.


Eventuelt

Utstillingsborda – kan disse selges? Det finnes både små og store, Tove Byrløkken anbefaler at vi selger de små borda og beholde de store. Sølvi sjekker med Tove om hva som kan være grei sum, Sølvi legger ut for salg til medlemmene først, deretter på det åpne marked.

Bruksstigen – Sølvi kan gjerne hjelpe til med å fikse den gamle, men må bli spurt.

Dommer under ag-stevnet tok ut vippa, da den ble for glatt når det regna. Selger mente det kunne hjelpe å vaske. Sølvi prøver dette, om ikke går hun videre med reklamasjon mot selger.


Gressklipping – Det ble stilt spørsmål rundt vedlikehold av klipperne. Dette sørger de som klipper for. Sølvi etterlyste klipping forrige uke, men det er visst ikke gjort.


Aggregatet er ødelagt – motoren sitter fast. Antageligvis samme kostnader å reparere som å kjøpe brukt på finn. Tas til årsmøtet/neste års budsjett, hva man ønsker videre.


Vedlikehold av klubbhuset – må vurderes hva som må gjøres, tas inn i neste års planer. Kledningen må framsida må byttes (vestveggen) og sørside. Vinduer må kittes.

 

Referent, Gro V Smestad

Styremøte 19.05.2022

Alle i styret var til stede.

Innkjøp av rosetter til AG – og lydighetsstevne.

Trofè, Lillehammer, kontaktperson der er Berit Langseth.
AG har innhentet priser og forslag til hvordan de skal se ut. Det var tre alternativer å velge mellom.

Styret vedtok enstemmig følgende:
Innkjøp av 300 rosetter til AG-stevne for kr 18225,-
Rosetter selges til deltakere for kr 40.-

Avventer med å bestille rosetter til lydjghetsstevnet til man vet hvor mange man må ha. Gro hører med Helene om hvor mange man trenger.

Nøkler til Klubbhuset
Bare noen få som har tilgang til Klubbhuset i dag, det er få nøkler. Det er behov for at styret og interne instruktører har tilgang til klubbhuset uten å være avhengig av å låne nøkler av hverandre.

Derfor vil det bli montert en nøkkelboks, med 4 tall, inne i utstyrsbrakka. Det er kun styret og interne instruktører som får tilgang til denne nøkkelboksen. Marlèn ordner med nøkkelboks.

Det er tidligere montert en nøkkelboks ute på utstyrsbrakka, slik at medlemmer kan trene og benytte klubbens utstyr som står lagret der. Koden til denne ligger ute på klubbens gruppe for medlemmer på Facebook.

Kommunikasjonskanal for styre
Styret har frem til nå kommunisert via e-post. Dette fungerer lite tilfredsstillende.
Derfor går vi nå over til å benytte Messenger.


Materialeansvarlige
Vi har oppnevnt tre materialeansvarlige som kan foreta innkjøp innenfor gitte rammer gitt ved årets budsjett . Må ikke behandles av styret før innkjøp, men tar opp som referatsak ved neste styremøte og kvitteringer må overleveres til kasserer.

Sølvi har ansvar for AG, Øyann for bruks og Gro for rally/lydighet.

Simen Bækken kan være interessert i å komme til Lia. Han selger diverse hundeutstyr og hundemat. Marita tar kontakt med han for å høre hva kan tilby klubbens medlemmer

Aktiviteter med fastsatt dato:
Massevis av aktiviteter har pågått og pågår. Valpe og hverdagslydighet, grunnkurs i lydighet, rally for nybegynnere, AG og fotografering i Lia.

Treninger både for bruks og AG som før i Lia og annen hver uke i skogen for bruks.

2-3  juli er det AG stevne
5 juli Bruksstevne, kveldsstevne , spor klasse D og C
12 juli Bruksstevne, kveldsstevne, spor klasse B
18 august: Bronsemerkeprøve i Lia
17 -18 september: Brukslydighet med Heidi Linnerud
24 -25 september: Lydighetsstevne i Lia
30. oktober uoffisielt valpeshow

Under planlegging

Agility
Planlegges kurs til høsten for både nybegynnere og videregående med intern og ekstern instruktør.
Har avtalt å møte noen ungdommer, kan være interesse for et kurs for ungdom.

Bruks
Runderingskurs med Kari Anne Lier Hansen er under planlegging

Lydighet:
Man håper å få til et lydighetskurs med Heidi Billikvam, men trolig ikke før i 2023

Dugnadsliste i Lia, savnes. Sølvi ordner den. 

Ref: Tove


Styremøte 4. april 2022

1. Intern diskusjon


2. "Runden rundt bordet"
Gro vil ha innspill på hva vi kan gjøre for å drifte klubben best mulig sammen.


Sølvi: brenner for AG- få til kurs- få med flere aktive medlemmer. Er gjerne med å hjelpe til om hun får beskjed i god tid.

Øyann : tar gjerne ansvar for bruks i tillegg til regnskapet. Er med på dugnader.
Marlen: ser behovet for lavterskeltilbud,  gåturer, sosialt,  lek og moro

Tove: Hjelper til der jeg kan, vil ikke ha ansvar for facebook-sidene/ gruppene.

Følgende ansvarsområder ble satt opp:

Lia-ansvarlig: Marlen og Sølvi er ansvarlige for å sette opp datoer for dugnad og arbeidsliste/sjekkliste i Lia. Følger med gjennom sesongen og har ansvar for at plassen og brakkene er i grei stand. Tar ansvar selv, eller spør om hjelp, til ting som måtte dukke opp av innkjøp, utbedringer osv.


Kursansvarlig: Tove og Marita, tar ansvar for å organisere kurs som ikke er konkurranserettet, slik som hverdagslydighet, valpekurs, miljøtreninger etc. 


Bruksstevner/-kurs: I tillegg til regnskapet tar gjerne Øyann ansvar for bruks-stevner og evt. kurs.


Facebook: Admin på fb-sidene våre er Sølvi, Øyann og Gro. 


3. Budsjett4. Opprettelse av grupper? (ag-gruppe/bruks-gruppe)

Styret ble enige om å ikke opprette grupper på nåværende tidspunkt, da klubben er såpass liten og de aktive medlemmene såpass få, at informasjonsflyten flyter godt fra styret og til de aktive, håper vi.


5. Aktiviter vår og høst , under planlegging

Brukslydighet: 

Heidi Linnerud  kan holde kurs i brukslydighet for GHK, alle nivåer Hun tar max 8 kursdeltakere, ubegrenset med observatører. Pris 9000,- pr helg (lørdag og søndag.. Reiseutgifter og overnatting kommer i tillegg.  Tove har vært i kontakt med instruktør som skulle sjekke datoer.


Rundering: Øyann undersøker om noen kan holde runderingskurs.


Gro fremmet et forslag om at klubben sponser klubbmedlemmer med kr 500 i kursavgift dersom bruks-kursene blir svært kostbare, dette ble enstemmig vedtatt.

Agility: AG kurs planlegges med ekstern instruktør til høsten

Nybegynnerkurs i mai 8-9 mai?, med Sølvi som instruktør.

Valpeshow i Lia / Hysteriet, til høsten? I september? Marlen/ Sølvi følger opp dette videre.


6. Lia - vårdugnad og evt maling av brakker

Se sak 2. Sølvi og Marlen tar ansvar.


7. Midler fra studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø
Alle deres medlemsorganisasjoner og tilhørende lag kan søke om støtte til gjennomføring av kurs.

Tilskuddssatsen er pt kr 100 pr time, både med og uten lærer. Deltakere får kursbevis

Logger inn med ID-porten ( BANKID??) Gro sjekker ut.


8. Ny treningsplass - hvordan jobber vi videre?

Leieavtale i Lia, utgår om 3 år. Øyann har vært i kontakt med kommunen tidligere, hun tar ansvar for å kontakte kommunen når det er tid for fornyelse av avtalen.  Prøve å få til en leieavtale som går over flere år.


9. Hjemmesider og facebook-sider

Facebook-sida til klubben åpnes opp for at innlegg fra besøkende havner rett på veggen, uten godkjenning. Gjør det enklere for folk å kontakte klubben/komme med spørsmål som også andre kan lese. Tove Byrløkken ønsker ikke lenger å være administrator på sida, Sølvi tar over. Gro endrer på dette.


10. Gressklipping i Lia

Øyann hører med de som tidligere har utført jobben, om de ønsker oppdraget også for sesongen 2022. Om de ikke ønsker dette, må vi tenke alternative løsninger.


11. Eventuelt

Årsmøte 16. mars 2022

Godkjenning av innkalling og saksliste:
Godkjennes med følgende kommentar:
Valgperiode over de som sitter i styret er ikke oppgitt i innkallingen.
Vedlegg vedrørende en kandidat til styret var ikke med som vedlegg til valgkomiteen. Beklageligvis ikke blitt med som vedlegg i e-posten til valgkomiteen. Kan ha blitt glemt å bli medsendt ved innsendelse. Må passe på at det blir med .


Møteleder: Marita Vollan Dalseghagen
Referent: Tove Lund
Tellekorps : Oona  Brun og Linda?
3 representanter til å underskrive protokoll fra møtet: Hanne Therese Skogli Gråv, Wenche J. Venåsen og Klaus S. Juliussen

Referat sender protokoll til disse tre via e-post, som underskriver og sender protokollen tilbake til styret. 


Årsberetning:
Marita leste opp årsberetningen

Sølvi: Stryk «styret» i siste setning i avsnittet som omhandler Dugnad i Lia og legg inn «klubben» .
Blir da: 

«Klubben» har tatt seg av raking, søppeltømming og rydd/vask av klubbhuset.

Godkjenning av regnskap med revisors beretning:

Gro gikk igjennom regnskapet for kasserer.

Regnskapet med revisors beretning godkjennes.

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens innstilling:
Leder: Gro Vestues 1år, NY, tidligere nestleder.
Nestleder: Klaus Juliussen 2 år NY
Kasserer: Øyann Brandstad, ikke på valg
Sekretær: Tove Lund, ikke på valg
Styremedlemmer: Sølvi Blomberg , ikke på valg,
                                  Marita Vollan Dalseghagen gjenvalg for 2 år
                                  Marlen Hustelid, NY, valgt for 2 år 

Revisor: Benedicte Lura Helljesen, ikke på valg
Vara Revisor: Per Johan Smestad, gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen:
Leder: Elin Dagsøy leder,,  velges for 2 år , tidligere sittet 1 år som medlem av valgkomiteen.
Medlemmer i valgkomiteen: Helen Einlien sitter 1 år til.
                                                    Emilie Einlien, 2 år , NY


Nye statutter «Årets hund»
AG : ønsker 5 tellende løp for AG istedet for 3 løp
Forslag godkjennes med de nye punkter vedr. AG.


Innkomne saker:

 • Endring av periode for medlemmer i valgkomiteen:
  Har løst seg av seg selv, da leder har trukket seg. Den nye lederen og et er valgt inn fro 2 år.

Innkjøp av agility-utstyr: 

Klippet inn fra protokoll styremøte 08.03.2022
Sølvi fremmet saken innkjøp av agilityutstyr på vegen AG-gruppen. Hun krever at saken skal stemmes over på årsmøtet, til tross for at flertallet i styret mener at dette ikke er en årsmøtesak, men en styresak. Man henviser til at AG fikk kr 35 000 i 2021 til innkjøp av utstyr, og at det er ca 10 av 114 medlemmer som trener agility fast.

For at saken skal behandles på årsmøte må et eksakt kostnadsoverslag foreligge. Marita påpeker at styret må også få legge frem sin side av saken og vise hva man har innvilget til AG-utstyr tidligere. Slik at årsmøtet får mulighet til å se begge sider av saken før de avgir sine stemmer.

 • Ønsker en komplett AG- bane. Vil ha en viss sum som de kan disponere for å kjøpe diverse utstyr for. Mangler blant annet bru, mur og lengdehopp. 


Vedtak: « Kr 20 000 øremerkes til innkjøp av bro . Overskytende sum tilbakeføres klubben.»

Vedtatt med 11 stemmer  for og 8 imot.


Oppbevaring av utstyr
AG ønsker egen brakke til eget utstyr: Ikke mulig da vi ikke eier plassen i Lia, men har en leieavtale for fem og fem år med Sør-Fron kommune. Vi har nå plassen fram til 31.12.2025.


Vedtak: Rydde slik at det blir bedre plass i brakka til AG-utsyr. 


Det gjøres oppmerkom på at tiden går fort og at vi kanskje må finne et annet sted, dersom leieavtalen med kommunen ikke forlenges. Tas med til neste styremøte. Kontainer til oppbevaring av utstyr?

Internkurs og honorar:
NKK instruktørutdanning trinn 1  eller tilsvarende  utdanning. Utgifter til kurs kommer frem via regnskapet. Det har vært gitt 2000 – 3000 kr


Klubben bør kanskje utarbeide en strategi for interne instuktører/ støtte til instruktørutdanning, tas med til neste styremøte.


Utdeling av priser «Årets hunder»

Ustilling: Maren Hustelid_og Dancewood A bundle of love
Agility: Sølvi Blomberg og Quattro
Lydighet : Helene Einlien og Gaia
Rally: Helen Einlien og Gaia
Bruks: Helene Einlien og Gaia

GRATULERER ALLE SAMMEN!


Referent: Tove Lund

Styremøte 8. mars 2022

Til stede: Gro, Marita, Sølvi, Beate, Tove og Øyann. Kamilla tilgjengelig på telefon ved behov.

Møte for å gå igjennom saker til årsmøtet.

Saksliste:
Påmelding til årsmøte
Nye statutter til «Årets Hund»
Endringer av periode for medlemmer i valgkomiteen
Innkjøp av Agilityutstyr
Oppbevaring av utstyr
Interne kurs og honorar


Påmelding til årsmøtet

Frist for påmelding er satt til 13.03.2022. Få påmeldte foreløpig.
Beate tar kontakt med hev og sier ifra hvor mange vi blir.
Meny: Grillet sandwich og kanelsnurrer, kaffe, te og kakao.


Nye statutter «Årets hunder»

Før jul ble det satt ned 3 ulike arbeidsgrupper for å revidere statuttene for årets hunder, slik at de blir mer funksjonelle i forhold til dagens situasjon og konkurranseformer.  Årsmøte kan komme med forslag til endringer til de nye statuttene.

Endringer av periode for medlemmer i valgkomiteen

Lederen i valgkomiteen har trukket seg fra sitt verv. Man trenger derfor en ny leder i valgkomiteen. Gro hører med Helene Einlien og Elin Dagsøy om en av de kan overta ledervervet i valgkomiteen de neste to årene. Valgperioden vil da endre seg og bli mer hensiktsmessig.

Innkjøp av Agilityutstyr

Sølvi fremmet saken innkjøp av agilityutstyr på vegne av AG-gruppen. Flertallet i styret mener at dette kunne vært håndtert som en styresak, og ikke en årsmøtesak, men Sølvi ønsker ikke å trekke saken. Man viser til at AG fikk kr 35 000 i 2021 til innkjøp av utstyr, og at det er ca 10 av 114 medlemmer som trener agility fast.

Oppbevaring av utstyr 

Oppbevaring til hinder AG: Ønsker egen brakke til oppbevaring av AG-utstyr. Dette er lite aktuelt, da vi leier plassen for 5 og 5 år, og kommunen har signalisert at vi muligens ikke får forlenget kontrakten vår når nåværende leieperiode utløper. Vi har nå igjen 3 år av leiekontrakten. Vi må rydde og eventuelt ordne med noen hyller i bod og brakka, for å få det mer hensiktsmessig. 

Interne kurs og honorar:

Hvilket honorar instruktører kommer frem i regnskapet.
Styret mener dette er en styresak og ikke en årsmøtesak. 

Med instruktør menes de som har NKK trinn 1 eller tilsvarende instruktørutdanning.

Til informasjon: Klippet inn fra NKK:
Om man vil bli ins INSTRUKTØR TRINN I - grunnopplæring av hund For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav: 

∙ være minst 18 år gammel
∙ være medlem i medlemsklubb
∙ forplikte seg til å virke som instruktør
∙ akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler
∙ i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav
∙ med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I

* oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:
* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C
* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1
* 2. premie kl II LP eller LP1 tittel
* Deltatt i kl II agility
* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere
* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve
* B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO
* Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2
* 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel
* 2. premie Kreativ LP kl 2
* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klubb. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klubb.

Eventuelt:

Styret ønsker å se på muligheten for å dele klubben i to. Styret forbereder sak til et eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Styremøte 11. januar 2022

Møtet ble avholdt digitalt.

Tilstede: Beate, Gro, Sølvi og Tove
Kamilla tilgjengelig på telefon.

Saksliste:

1. Status valpeshow
2. Eksterne kurs 2022
3. Interne kurs 2022
4. Stevner 2022
5. Årsmøte
6. Statutter årets hunder
7. Gudbrandsdal Hundeklubb side på Facebook- Chat
8. Eventuelt

1.Valpeshow 

Arrangeres på Tretten søndag 27. februar. Påmeldingsfrist: 13. februar. 47 påmeldte pr i dag.
Raseklubbene må godkjenne at rasene blir med på valpeshow. Ny regel fra NKK om at raseklubbene må godkjenne at sin rase/raser deltar på valpeshowet.
Flere raseklubber har avvist valpeshow og 25 raseklubber har fortsatt ikke godkjent.

Må holde seg oppdatert, og legge til rette etter gjeldene restriksjoner og smittevernstiltak.

Sølvi jobber med oversikt av behov for personell.
Parkeringsavgift? Gratis parkering.
Rosetter kjøpes av Trofè Lillehammer (de har også rosetter for LP 30 cm med tre bånd, kr 49 -  3 ukers leveringstid.) Rett Sølvi?
Premier er ok til valpeshowet. (Kopper og noen glass + rosetter)

2. Eksterne kurs 2022

AG: ønsker kurs i løpet av våren med ekstern instuktør
Bruks: Undersøke om Østlie fortsatt kan ha kurs i vinter.
Runderingskurs i løpet av våren, dersom det er interesse for det.

3.Interne kurs 2022

Valpekurs og hverdagslydighet, på vår og høst – Beate- evt medhjelpere?
Lydighetskurs: Helene?
Sporkurs nybegynner i mai – Beate, evt medhjelpere
Agility, planlegges i mai dersom det er interesse
Rallylydighetsintrokurs: Helene/ Gro?

4. Stevner 2022

AG offisielt stevne 2 og 3 juli
AG arrangerer uoffisielle dersom det er interesse for det.
Offisielt Lydighetsstevne,  Helene jobber med saken. Må avklare med/ få tak i dommer før dato settes.
Eventuelt et uoffisielt Rallystevne som avslutning på innføringskurs i rally

Bruks, planlegger 3 offisielle kveldsstevner i spor, to k på vår og et på høst.
Datoer for vår-stevnene fastsettes i løpet av april.
Gro ordner en oversikt over klubbens kommende aktiviteter som legges ut på hjemmesiden.

5. Årsmøte
Årsmøte i uke 11, Onsdag16. mars klokka19:00
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 16. februar.

Styret innkallelse til ordinært årsmøte senest 2 uker før møtet.
Med innkallelsen følger: saksliste, årsberetning og regnskap med revisors beretning.

Oppgavefordeling

 • Sølvi-skriver årsberetning for AG.
 • Tove skriver årsberetning for styret
 • Beate skriver årsberetning for kurs/ aktiviteter
 • Øyann, regnskap med revisorsberetning.

Valg, oversikt over hvem som er på valg i 2022, Leder i Valgkomiteen har fått oversikten.
Følgende er på valg i 2022:

Leder – velges for 1 år (Beate Letrud)
Nestleder- velges for 2 år (Gro Vestues)
1 Styremedlem- velges for 2 år (Kamilla Nyhagen)
1 Styremedlem, vara – velges for 1 år ( Marita Dalseghagen)

Vara Revisor, velges for 1 år (Per Johan Smestad)

Vara valgkomiteen, velges for 1 år (Kitty Killi Jevne)

6. Statutter årets hunder
AG foreslår annen fordeling av poeng , komme med forslag på Chat, bli enige og legge det fram som sak for årsmøtet. Gro og Helene lydighet og rally. Bruks Beate, Tove og Øyann tar bruks. Søvli hører om Tove B kan ta for utstilling.
Gro påtar seg oppgaven og regne ut hvem som er årets hund i de ulike grener.

7. Gudbrandsdal Hundeklubb side på Facebook- Chat
Gro har ansvar for klubbens hjemmeside og facebook side.
Beate, Gro og Øyann har ansvar for å svare på spørsmål som kommer inn via denne chatten.

8.Eventuelt

Ref: Tove

Styremøte torsdag 16. september 2021

Møtet ble avholdt digitalt.

Tilstede: Øyann, Gro, Sølvi, Marita, Kamilla, Beate og Tove 

Søknader/ prøve- konkurranse:

NKK har nå endret systemet sitt slik at de tidligere fristene ikke gjelder lenger.

AG har søkt om stevne 2 og 3 juli, i klasse 1 og 2.
Bruks:  Søke om 3 kveldsstevner i løpet av 2022, antakelig et på vår/forsommer og to på høsten. 

Kommende kurs

Rally: Gro og Helene, Gro jobber videre med dette.

AG:  Ingen under planlegging akkurat nå

Lydighetkurs/Brukslydighetskurs : Kamilla undersøker dette videre, hun tar kontakt med bla Terje Østlie. Evt ”vinterkurs” Evt samarbeide med annen klubb.

Det har nettopp vært avholdt valpe og hverdagslydighetskurs i Lia .

Opprydding før vinteren:

Dugnad

AG:  De rydder og soper utstyrsbrakka og gjør den klar for vinteren. Bruksstigen plasseres lengst inne. Hopphinderet må  stå så det er lett tilgjengelig. Slå bark og kalk ned i utedo.
Bruks  rydder klubb-brakka , tømmer søppel, ha inn utemøbler.

Tove og Marita vasker brakka og avtaler seg i mellom.

Leie av hall i vinter for innetrening for medlemmer av GHK

Fint tilbud for klubbens medlemmer. Medlemmer betaler 50 kr for de gangene de møter opp. Beate tar kontakt med Stav og booker Hippodromen.  AG har sine treninger i egen leid hall.

Evaluering av stevner

AG - det gikk såpass bra at de vil prøve igjen. Fine tilbakemeldinger fra startende. Bra med påmeldinger. 7-8000 i overskudd.

Bruksstevne:  Mange påmeldte til å være kveldsstevne.  Prøver igjen til neste år. 

Eventuelt:

Nye hinder, trehvite- Sølvi har lagd nye og lagt ut 6000, - Vedtak: Sølvi får tilbake 6000.- kr for 10 nye hopphindre  De gamle røde hindrene selges til høytbydende.

AG-kurs hvor mange deltakere: 7 stk har betalt for kursavgift.

Vipps – tar gebyr…  kun til kiosk etc- kursavgifter innbetales på konto

Ref:  Tove

Styremøte 25.05.21

Styremøte via Teams.

Stevner 2021

17.07.21 arrangerer GHK stevne i  Agility/Hopp klasse 1, i Lia, se terminlista til NKK
Et rallylydighetsstevne er også under planleggeing. Opplysninger kommer om dette så snart man vet om det er mulig å få det til.

Ingen bruksstevner arrangerers i 2021

Aktiviteter/ Treninger

8-9 mai Agilitykurs i Lia alle nivåer. Mer opplysninger ligger ute på Klubbens Facebookside.

Følgende kurs er under planlegging i GHK`s regi og mer opplysninger vil bli bekjentgjort når man vet mer:

Nybegynnerkurs i Agility
Innføringskurs i Rally
Valpe og hverdagslydighetskurs
Apporteringskurs
Sporkurs, bruks

Treninger i Lia 2021

Agility trener fast hver mandag og onsdag fra klokka 17:30

Bruks trener hver tirsdag. I lik uke (uke 16-18-20 osv) trenes det i Lia og på ulik (15-17-19 osv)uke i skogen.  Oppmøte klokka 18

Planlagt trening i Hippodromen 6 april avlyses på grunn av Covoid 19 og smittevernsregler.

Ref: Tove

Styremøte 29.03.2021

Møte via Teams

Tilstede: Beate, Marita, Kamilla, Gro, Sølvi, Øyann og Tove

Styret har bevilget penger til å gruse veien ned til treningsplassen.

AKTIVITETER/ KURS:

Planlegges et hverdagslydighetskurs i løpet av juni.

Et innføringskurs i rally er også under planlegging. Det vil bli et helgekurs i løpet av høsten.

I august blir det et helgekurs (14 og 15 august) i Agility i Lia.

Klubben arrangerer også et AG-stevne 17.07.21 og det er fortsatt mulig å melde seg på.

Alle aktiveteter og kurs legges ut med mer konkret informasjon på klubbens hjemmeside og Facebookside. Så følge med der.

Styret ønsker klubbens medlemmer en god sommer.

Referat fra årsmøte for 2020 - 16. mars 2021

SAKSLISTE

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter fra møte for å underskrive protokoll
 • Behandle årsberetning
 • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 • Valg

Godkjenning av innkalling og saksliste: - Godkjent

Oppnevning av følgende:
Møteleder: Beate Letrud
Referent: Tove Lund
Tellekorps: Silje Walquist Rindhølen
Skrive under møteprotokoll: Eline Steine Sund, Anne Britt Aanstad og Helene Einlien.

Godkjenning av årsberetning: - Godkjent

Godkjenning av regnskap med revisors beretning: - Godkjennes, men det er ønskelig at posten som gjelder treningsplass spesifiseres mer. 

Valg

VERV

NAVN

VARIGHET

Kommentar

Leder

Beate Letrud

1 år

Gjenvalg

Nestleder

Gro Vestues

2 år

Ikke på valg 2021

Kasserer

Øyann Brandstad

2 år

Gjenvalg

Sekretær

Tove Lund

2 år

Gjenvalg

Styremedlem

Sølvi Blomberg

2 år

Ny

Styremedlem

Kamilla Nyhagen

1 år

Ny

Vara styremedlem

Marita V. Dalseghagen

1 år

Ny

Revisor

Benedikte Lura Hellisen

2 år

Gjenvalg

Vararevisor

Per Johan Smestad

1 år

Ny

Leder, valgkomitè

Kjetil Bergheim

2 år

Gjenvalg


Helene Einlien

2 år

Ny


Elin Dagsøy

2 år

Ny

Vara

Kitty Marie Killi Jevne

1 år

Ny


Forslag fra representanter fra møtet at Elin Dagsøy velges som  varastyremedlem i stedet for Marita 

Årets hunder

Utstilling: Dajmens The Secret - Tove Byrløkken

Lydighet: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Rally: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Agility: Taabernakkelin Qultavaltaus - Sølvi Blomberg

Årets nykommer:
Gro Vestues og Mio er årets nykommere. 


Ref: Tove

Møte med Agility 19.01.2021

Styret , Sølvi og Tove B

Tove B og Sølvi forklarte hva som trengs av utstyr for å kunne arrangere et AG-stevne med både hopp og AG. De er positive til stå ansvarlige for stevnet og mener at de har tilgang på nok medhjelpere for å avvikle et stevne.

Søknadfrist for å avholde stevne for 2022 er utsatt til 01.08.2021

Kan være mulig å få til et stevne også i 2021, dette avhenger av NKK og om man får bukt med Coronaviruset.

Vedtak:

Styret i GHK innvilger  kr 27150,- til innkjøp av vippe, hjul, tunnel 6m og 10stk tunnelholdere til ca 27150kr pluss frakt. Dette inkl de 6000kr dere allerede er lovet. Så nye midler er da 21150kr pluss frakt. Dette plikter AG-gruppa til å holde stevner og kurs i klubbens regi.

Styret

Styremøte 09.01.2021

Styremøte via Teams lørdag 9 januar 2021-01-09

Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Eline og Tove

Covoid 19 gir restriksjoner på sosiale møter/ sammenkomster, så møtet ble avholdt via Teams.

Styret og medlemmer

Vi ber om at medlemmer som vil ha tatt opp saker med styret, sender disse til styrets email.  Adressen står på klubbens hjemmeside. Svar kan ikke forventes før vi neste styremøte er avholdt. Det er ca 6-10 uker mellom møtene, så derfor tar det tid før man må svar. 

Kurs og aktiviteter bekjentgjøres på klubbens FB-side.

Midler fra Sparebank 1

Vi søkte Sparebank 1 om midler og var så heldige at vi fikk 20 000 kr i støtte. De pengene fordelte styret på 3 ulike aktiviteter ut i fra hva vi hadde søkt støtte til i vår søknad til Sparebank 1. Dette mener styret må være en grei og rettferdig måte å fordele disse pengene slik:

AG: 6000,- kr
Bruks 6000.- kr
Leie av Hippodromen 6000,-
Rallylydighet 2000,-

Det ble søkt om totalt kr 53 300 til ulike tiltak. I søknaden var denne summen fordelt på følgende måte. En tredjedel til agilityutstyr, en tredjedel til bruksutstyr og en tredjedel til å opprettholde et aktivitetsnivå gjennom vinteren for alle medlemmer, dvs hall-leie på Stav. I tillegg var det en liten sum til nye rallyskilt pga nytt regelverk i rally samt muligens  til noe nødvendig utstyr.

Regelverket for rallylydighet er under revisjon og vil etter hvert bli sendt ut på høring. Styret vil etter endt prosess med regelverket  skaffe nye skilter og event. annet nødvendig utstyr for å kunne tilby medlemmer denne aktiviteten. Dette kan være en super aktivitet for de som ikke

sammen med sin hund.
AG, har i løpet av året fått noe nytt utstyr. Det har blitt kjøpt inn flere tuneller og tunellholdere. Det har vært gitt penger til litt restaurering av blant annet møne.

Bruks: Ingen innkjøp de siste 25 årene, så penger går til ny stige.

Leie Hippodromen på Stav. Gratis trening inne for ALLE medlemmer annenhver uke frem til april.

Treningene inne er for ALLE, men man må kanskje trene på enn litt annen måte enn man vanligvis gjør fordi man skal ta hensyn til hverandre og også ivareta restriksjoner i fht Covoid 19. Vi har ikke lagringsmuligheter pga covoid 19

Nytt Lovverk:
GHK reviderte lovverk, som ble vedtatt ved siste årsmøte har endelig  blitt godkjent av NKK .


Søknad om stevne

Søknadsfrist opprinnelig 1 februrar er  utsatt  til 01.08.21

Gjelder utstilling, lydighet og agility

Planene er å søke om holde et lydighetsstevne 2 og 3 juli 2022.

Et eventeuelt AG-stevne må avklares med Agilitygruppen.

Styret.

Ref: Tove

For at saken skal behandles på årsmøte bør et eksakt kostnadsoverslag foreligge. Marita påpeker at styret må også få legge frem sin side av saken og vise hva man har innvilget til AG-utstyr tidligere, slik at årsmøtet får mulighet til å se begge sider av saken før de avgir sine stemmer.