Statutter for “Årets hund” i Gudbrandsdal hundeklubb

Det skal kåres en lydighets-/bruks-/agility-/rally- og utstillingshund uansett klasse, basert på oppnådde resultater gjennom året. Utmerkelsen deles ut på årsmøte påfølgende år. I tillegg kan det kåres “Årets nykommer” og “Årets utmerkelse”

For alle kåringer gjelder følgende: 

 • Fører(e) må være eier/medlem eller familiemedlem i Gudbrandsdal Hundeklubb.
 • Styret kan endre statuttene for årets hund ved behov. Endringene skal da i hovedsak gjelde fra påfølgende år.


For alle kåringer, utenom “Årets nykommer” og “Årets utmerkelse” gjelder følgende:

 • Årets hunder regnes ut etter oppsatt poengberegning.
 • Maks tre resultater fra offisielle stevnet teller, med unntak av agility. Her teller maks 5 resultater fra offisielle stevner.
 • Året regnes fra og med 01.01 til og med 31.12
 • Hver enkelt deltaker er ansvarlig for å melde sitt resultat til styret.
 • Ved lik poengsum, kåres den ekvipasjen med flest seire, annenplasser, osv.
 • Premien deles ut på årsmøtet påfølgende år.
 • Resultater innsendt etter frist for innsendelse, kan man ikke regne med at blir med i kåringen. 
 • Styret fastsetter frist for innsendelse samtidig som tidspunkt for årsmøte settes.
 • Ved innsending av resultater er det ikke nødvendig å regne ut total poengsum. Send kun inn oppnådde resultat. 

Poengene beregnes som følger:


Agility 


 1. plass   100 
 2. plass    80 
 3. plass   60 
 4. plass  40 
 5. plass  30 


I tillegg gis det 20 poeng for feilfritt løp. 


Eksempel på utregning: Har du oppnådd en 1., 2. og en 3. plass, hvorav 2 av disse var feilfrie løp, får du 100 + 80 + 60 + 20 + 20 poeng


Utstilling 


BIR              

BIM                       

2BTK/BHK   

3BTK/BHK   

4BTK/BHK   


I tillegg gis det følgende: 


BIG1      4 

BIG2      3 

BIG3      2 

BIG4      1 

BIS1       4 

BIS2       3 

BIS3       2 

BIS4       1 


Eksempel på utregning: Har du blitt én gang BIR, én gang 3 BTK og én gang BIR + BIG2, får du 8 + 3 + 8 + 3 poeng     

Lydighetsprøver/Rallylydighetsprøver


Oppnådd poengsum multipliseres med følgende faktor:

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

FCI3/Elite

1,00

1,01

1,02

1,03

Eksempel på utregning: Har du oppnådd 200 poeng, 198 poeng og 190 poeng i klasse 3, vil total poengsum være 200 x 1,02 + 198 x1,02 + 190 x 1,02.

Bruksprøver

Klasse A


Klasse B


Klasse C


Klasse D


Cert

38

Opprykk

30

Opprykk

22

Opprykk

14

Godkjent

35

Godkjent

27

Godkjent

19

Godkjent

11

Klassevinner

2

Klassevinner

2

Klassevinner

2

Klassevinner

2

Eksempel på utregning: Har du oppnådd opprykk og klassevinner i klasse C, godkjent i klasse B og opprykk i klasse B, får du 22 + 2 + 27 + 30 poeng


Det gis ikke poeng for både godkjent og opprykk.

“Årets nykommer”


Utmerkelsen skal gå til en ekvipasje som er ny innen hundesporten. Året regnes fra 01.01 til og med 31.12. Det skal legges vekt på at ekvipasjen er ny av året og at denne har vært aktiv på treninger og vist vilje og arbeidslyst. Ekvipasjen skal være positiv og en god representant fra Gudbrandsdal Hundeklubb. Ellers står styret i Gudbrandsdal Hundeklubb fritt til å utpeke Årets Nykommer, uavhengig av resultater og gren. Styret står fritt til å bestemme om denne skal deles ut hvert år.


“Årets utmerkelse”


Årets utmerkelse går til en ekvipasje/klubbmedlem som har utmerket seg på et positivt vis gjennom året. Prisen favner bredt, så det kan være alt fra noen som i løpet av året som har gått har gjort det ekstra godt i hundesporten sin, bidratt til klubben på en ekstraordinær måte, vært et godt forbilde i klubben eller vist en strålende utvikling på trening. Listen over grunner til å motta prisen er ikke uttømmende. 


Forslag til kandidater kan sendes inn til styret innen oppsatt frist. Styret står fritt til å velge hvem som mottar prisen. Ved uenighet i styret, tar leder den endelige beslutningen. Styret står også fritt til å velge å ikke dele ut prisen eller dele den ut til flere.